O spoločnosti

Spoločnosť Gianna bola založená v auguste roku 2010 ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Povolenie na vykonávanie tejto činnosti získala spoločnosť od Národnej banky Slovenska dňa 26.8.2010 a to v sektoroch:

1. poistenia a zaistenia,

2. kapitálového trhu,
3. doplnkového dôchodkového sporenia,
4. prijímania vkladov,
5. poskytovania úverov a spotebiteľských úverov.

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie najmä v oblasti poistenia, poskytovania úverov, stavebného sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia.

Hlavným cieľom spoločnosti je spokojný klient, ktorému boli poskytnuté kvalitné služby spoločnosti.


admin časti